Aile Danışmanlığı

Aile toplumun nabzını tutan, belirleyen bir mihenk taşıdır ve kutsaldır. Aile içinde çıkan anlaşmazlıklar bazen krize dönüeşebilir. Her kriz içinde bir şans barındır. Bu şansın ortaya çıkması bazen sadece profesyonel psikolojik danışmalıkla sağlanabilir. Yeni görüş açıları, nedenler ve ne içinler danışanlar ile konuşulur, çözüm arayışlarında eşlik edilir. Yeni kurulacak ailenin yapı taşlarını oluşturmak içinde prevantif (tedbir amaçlı) çalışma alanı da bu hizmete dahildir.